Waarom belonen volgens de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is een belangrijke term in de uitzendsector. De hoofdregel voor de beloning van uitzendkrachten is vastgelegd in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Vanaf 30 maart 2015 is het verplicht om de inlenersbeloning toe te passen vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht. De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde loon krijgt als een medewerker in een vergelijkbare functie binnen het bedrijf van de inlener. In dit artikel leggen we uit welke componenten uit de cao van de inlener het gaat, welke componenten juist niet en wat de gevolgen zijn als je de inlenersbeloning niet goed toepast.

Wat valt onder de inlenersbeloning?

De basis van de inlenersbeloning is: gelijk loon = gelijk werk. Allereerst wordt er gekeken naar de cao van de opdrachtgever. Als de medewerkers bij de inlener werken volgens de cao Metaal en Techniek (voorheen Kleinmetaal), dan wordt de inlenersbeloning bepaald op basis van deze cao. De inlenersbeloning bepaalt vervolgens welke componenten uit deze cao overgenomen dienen te worden. De onderdelen zijn:

 • Brutoloon en indeling in de schaal
 • ADV (arbeidstijdverkorting)
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (zoals bijvoorbeeld feestdagentoeslag) en ploegentoeslag
 • Cao verhogingen
 • Kostenvergoedingen
 • Periodieken
 • Eenmalige uitkering (sinds 01-01-2022)
 • Vanaf 01-01-2023 hoort hier ook de eindejaarsuitkering bij

Wat valt niet onder de inlenersbeloning?

Voor opdrachtgevers in bepaalde sectoren kan het extra voordelig uitpakken om met uitzendkrachten te werken, omdat bepaalde componenten uit de cao van de inlener niet onder de inlenersbeloning vallen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Eindejaarsuitkering
 • Vakantiedagen
 • Pensioen (met uitzondering van de cao Bouw en Infra)
 • Vergoedingen die niet vrij van loonheffingen uitgekeerd kunnen worden

De eindejaarsuitkering valt niet onder de inlenersbeloning, wat een aanzienlijk voordeel oplevert op jaarbasis, aangezien een bruto vergoeding ook nog belast is aan zowel de werkgever als werknemerskant. Het deel wat dus belast is, valt niet onder de inlenersbeloning. Dit geldt ook voor vakantiedagen. Een uitzendkracht heeft recht op de vakantiedagen die worden voorgeschreven in de ABU cao, te weten 25 dagen. Tot slot valt het pensioen niet onder de inlenersbeloning. Een uitzendbureau is verplicht aangesloten bij StiPP. Inlenende bedrijven zijn aangesloten bij andere pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen wordt doorgaans meer betaald door zowel de werkgever als werknemer. Dit geeft zowel kostprijs technisch als netto gezien voor de medewerker een voordeel. Het laatste punt wordt mee bedoeld dat wanneer in een cao is afgesproken dat medewerkers recht hebben op een reiskostenvergoeding van €0.35 per km, het uitzendbureau slechts €0.19 hoeft te betalen aan de uitzendkracht. (Bouw cao uitgezonderd)

Wat als de inlenersbeloning niet goed wordt toegepast?

In principe dient er sprake van goed werkgeverschap van zowel de uitzendorganisatie als de inlenende partij. Echter kan het voorkomen dat er oneerlijk gehandeld wordt door een uitzendbureau of inlenende organisatie. Dit wordt gecontroleerd door de SNCU. De Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten. De SNCU controleert steekproefsgewijs uitzendorganisaties op de juiste beloning. Hier kan ook gemeld worden door uitzendkrachten als zij het idee hebben dat de inlenersbeloning niet goed wordt toegepast. De SNCU kan een onderzoek instellen dat ertoe kan leiden dat er tot 5 jaar (!!!) terug nabetalingen gedaan moet worden.

Om de inschaling altijd juist uit te voeren, maken wij gebruik van de tool van caoloon.com. Deze inschaling maken wij voor elke medewerker die wij uitzenden en deze is altijd op de vragen door onze medewerkers. De inschaling wordt door ons altijd bevestigd op de opdrachtbevestiging (naar de klant) en de uitzendbevestiging (naar de medewerker). Daarnaast zijn wij recentelijk steekproefsgewijs gecontroleerd door de SNCU, dit onderzoek hebben wij zonder op- of aanmerkingen doorstaan. Daarnaast zijn wij ook SNA gecertificeerd, wat aangeeft dat wij een betrouwbare partner zijn om zaken mee te doen. Werk jij bij ons, leen je mensen bij ons in, of doen we nog geen zaken, maar heb je een vraag over de inlenersbeloning? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Anderen bekeken ook

Overname nieuws!

3 april 2024

Overname nieuws! Vanochtend hebben Bart en Jeanine een rondje door Groningen gereden om maar liefst vier werknemers blij te...

bekijk bericht

Overname nieuws!

2 oktober 2023

Wauw! Maar liefst drie werknemers zijn overgenomen bij onze klanten.Fabian Johann is na een halfjaar in vaste dienst gekomen...

bekijk bericht