Waarom een gelijke inlenersbeloning?

|

In ons vorige artikel hebben we je al uitlegt waar de inlenersbeloning uit bestaat. Even ter herinnering: De inlenersbeloning bestaat uit het brutoloon en indeling in de schaal; ADV indien van toepassing; verschillende toeslagen; cao verhogingen; kostenvergoedingen en periodieken. In dit artikel gaan we het hebben over waarom het zo belangrijk is om als opdrachtgever je hieraan te houden. Zo kan je namelijk loonclaims voorkomen.

Waarom een gelijke inlenersbeloning?

De inlenersbeloning zorgt ervoor dat eigen werknemers en werknemers die te werk zijn gesteld via een uitzendbureau gelijk behandeld worden. Maar het gebeurt wel eens dat opdrachtgevers zich hier niet aan houden, hierdoor ontstaat er ongelijkheid op de werkvloer wat weer zorgt voor wrijvingen. Gelukkig is er als opdrachtgever veel te doen om dit te voorkomen. Dit start met het maken van goede afspraken, deze ook nakomen en controleren.

Het gaat vaak om onderbetaling van uitzendkrachten, fiscale ontduiking is namelijk al afgedekt door het SNA keurmerk. De inlener is aansprakelijk voor het juiste loon in de keten in het kader van de juridische ketenaansprakelijkheid. Mocht de werknemer te weinig betaald krijgen dan kan de werknemer dit dus claimen bij de inlener.

Wat kan je als inlener doen om het risico te verkleinen?

Als eerst is het belangrijk dat je duidelijke instructies communiceert met het uitzendbureau. Onderstaande dingen moeten bekend zijn bij een uitzendbureau om een werknemer te werk te stellen:

  • De cao
  • Functiegroep
  • De hoogte van het uurloon
  • Is er sprake van ATV/ADV?
  • De periodiek
  • Initiële loonsverhogingen
  • Kostenvergoedingen
  • Toeslagen voor overwerk- en onregelmatigheidtoeslag

Maar, een SNA certificaat dekt voornamelijk de fiscale risico’s, het dekt onvoldoende de juiste toepassing van de inlenersbeloning

Zorg er dus voor dat je het controleert bij het uitzendbureau of de instructies worden nageleefd. Daarnaast dien je ketenafspraken te maken. Mag in- en doorleen door het uitzendbureau? En als dat mag, met hoeveel schakels? Zijn er ook afspraken over het schriftelijk doorgeven van de inlenersbeloning aan de feitelijke werkgever en kunnen deze gecontroleerd worden?

Uitzenden en detachering

De wet- en regelgeving is voor detacheren hetzelfde als bij uitzenden. Veel opdrachtgevers zijn hier zich niet van bewust. De inlenersbeloning moet dus hetzelfde zijn bij detacheren en dat is door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) moeilijker geworden. Wanneer een gedetacheerde niet hetzelfde loon krijgt als een werknemer van de opdrachtgever die dezelfde functie heeft omdat hij bijvoorbeeld deelneemt in het interne carrière traject van het detacheringsbedrijf, dan is dit een probleem waar je niet mee te maken wilt hebben als opdrachtgever.

Een externe partij inhuren

Om het risico te beperken is het mogelijk om zelf steekproefsgewijs controles uit te voeren bij het uitzendbureau. Maar in de praktijk blijkt dit lastig omdat niet alle opdrachtgevers de juiste kennis hebben om dit soort controles uit te voeren of dat het uitzendbureau de inzage niet wil toestaan.

Daarom kan het slim zijn om hiervoor een externe partij in te huren. Het verplicht stellen van een kwalitatief en erkend keurmerk kan ook helpen. Uitzendbureaus met dit keurmerk worden namelijk periodiek gecontroleerd.

Bij Haan personeelsdiensten ben je ervan verzekerd dat de juiste gegevens aanwezig zijn en worden hanteert. Daarnaast zijn wij ook NEN-4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid. Hiermee tonen we aan dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland.   

Anderen bekeken ook

Overname nieuws!

3 april 2024

Overname nieuws! Vanochtend hebben Bart en Jeanine een rondje door Groningen gereden om maar liefst vier werknemers blij te...

bekijk bericht

Overname nieuws!

2 oktober 2023

Wauw! Maar liefst drie werknemers zijn overgenomen bij onze klanten.Fabian Johann is na een halfjaar in vaste dienst gekomen...

bekijk bericht