Privacybeleid

Haan Personeelsdiensten BV, gevestigd aan A. Reijndersstraat B37 9663PL Nieuwe Pekela, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

haanpersoneelsdiensten.nl

Reijndersstraat B37 9663 PL Nieuwe Pekela
0031[0] 597 647 143

Bart Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Haan Personeelsdiensten BV

Hij is te bereiken via bart@haanpersoneelsdiensten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haan Personeelsdiensten BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Haan Personeelsdiensten BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haan Personeelsdiensten BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een contract en de bijbehorende salarisverwerking

Geautomatiseerde besluitvorming

Haan Personeelsdiensten BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haan Personeelsdiensten BV) tussen zit. Haan Personeelsdiensten BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Tigris, wordt gebruikt voor de salarisverwerking en contractvorming, in combinatie met salarisverwerkingspakket NMBRS.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haan Personeelsdiensten BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: van de medewerker uit dienst bewaren wij: 7 jaar gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, 5 jaar loonbelasting verklaring en kopie ID. Maximaal 2 jaar bewaren wij de overige zaken in het personeelsdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haan Personeelsdiensten BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voorbeelden van derden die persoonsgegevens (kunnen) verwerken zijn:

  • Onze hostingpartij (email / webhosting)
  • Webdesigner / support (ontwikkeling website, debuggen en support).
  • Verzending en logistiek (adresgegevens voor het bezorgen van je bestellingen)
  • Belastingsdienst (voldoen aan wettelijke verplichtingen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haan Personeelsdiensten BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Haan Personeelsdiensten BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Het hoofdzakelijke doel van onze cookies is om jou een goede ervaring op deze site te geven en om jou advertenties te kunnen tonen die voor jou relevant zijn.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tawk.To Chatfunctie

Je naam en e-mail adres kunnen via de chatfunctie gebruikt worden verzameld worden (als je deze invoert).  De software van registreert ook de acties op de site (welke pagina je bezoekt), zo kunnen wij je beter van dienst zijn. Er worden geen gevoelige gegevens vastgelegd, behalve die jij ons uitdrukkelijk verstrekt. Voor het goed werken van de chatfunctie, maakt tawk.to gebruik van Cookies. Meer daarover kun je hier vinden: www.tawk.to/privacy-policy

Facebook

Om jou advertenties te kunnen tonen die voor jou relevant zijn, kunnen wij gebruik maken van de Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wij gebruiken ingesloten inhoud van

  • Youtube voor het tonen van (instructie)video’s.
    Privacy policy van Youtube (Google) kun je hier vinden: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haan Personeelsdiensten BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haanpersoneelsdiensten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Haan Personeelsdiensten BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haan Personeelsdiensten BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haanpersoneelsdiensten.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Tel: 
0597 – 647 143
(Kantoor op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur)
06 – 53 76 22 77
(24/7 bereikbaar)

bart@haanpersoneelsdiensten.nl

Haan Personeelsdiensten B.V.
Albert Reijndersstraat B-37
9663 PL Nieuwe Pekela

Kamer van Koophandel
02072633