A1-verklaring en de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen)

De A1-verklaring, wat is dat? Wanneer een werknemer naar een ander EU-lidstaat gedetacheerd wordt dan blijft de werknemer nog twee jaar onder het socialezekerheidsstelsel van de zendende lidstaat vallen. Op deze manier zijn de werknemers beschermd tegen een versnipperde opbouw van de sociale zekerheid en het draagt bij aan het realiseren van het vrije verkeer …

|

De A1-verklaring, wat is dat?

Wanneer een werknemer naar een ander EU-lidstaat gedetacheerd wordt dan blijft de werknemer nog twee jaar onder het socialezekerheidsstelsel van de zendende lidstaat vallen. Op deze manier zijn de werknemers beschermd tegen een versnipperde opbouw van de sociale zekerheid en het draagt bij aan het realiseren van het vrije verkeer van werknemers. De A1-verklaring is een bewijsmiddel waarmee de werknemer kan aantonen in welk land hij of zij sociaal verzekerd is. Deze verklaring wordt afgegeven door het SVB als het om Nederlandse werknemers gaat en om een soortgelijke instelling als het om een buitenlandse werknemer gaat. Als werkgever kan je dit aanvragen voor je werknemer. zonder deze verklaring mag je in sommige gevallen niet aan het werk bij bepaalde bedrijven. Gaat een werknemer buiten Nederland werken zonder A1-verklaring? Dan kan er een boete worden gegeven door de arbeidsinspectie van het land waar de werknemer werkt. Zodra de werknemer weer in Nederland aan het werk gaat vervalt de verklaring.

Mag een werknemer met een A1-verklaring direct in Nederland werken?

Een A1-verklaring zegt niks over of iemand in Nederland mag werken of niet. Er is een werkvergunning nodig vanuit Nederland. Dus ook als een werknemer een werkvergunning heeft gekregen van het land waar hij of zij vandaan komt betekent het niet dat diegene direct hier aan het werk kan. Het is dus belangrijk om de Wet Arbeid Vreemdelingen hierop toe te passen.

Anderen bekeken ook